مداد رنگی جعبه مقوایی

تعداد و رنگ

۱۲ رنگ, ۲۴ رنگ