گردهمایی روز جهانی کودک

شرکت نویسا با هدف ایجاد یک حس خوب برای کودکان در روز ۹۷/۰۷/۱۶ مصادف با روز جهانی کودک از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در باغ کتاب تهران رویدادی با نام “ با هم یک نقاشی بکشیم” را برگزار کرد.
عواید فروش اثر کودکان به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بنیاد زینب کبری اختصاص داده شد.

تماس با ما

برای تماس با ما ایمیل بزنید.

کلمه مورد نظر را وارد و دکمه اینتر را بزنید