خانواده کوییکس Quix

کوییکس جدیدترین تکنولوژى ساخت مهر مى باشد که انحصارا در اختیار شرکت شاچى هاتا ژاپن است.
این دستگاه بر مبناى تکنولوژى حرارتى (Thermo) که به نوعى نمونه اولیه پرینترهاى سه بعدى است در ژانویه سال 2016 به بازارهاى جهانى و ایران معرفى شد.

تماس با ما

برای تماس با ما ایمیل بزنید.

کلمه مورد نظر را وارد و دکمه اینتر را بزنید