پویش «کودکان بی‌کتاب» در باغ کتاب تهران

پويش «كودكان بی‌ كتاب» روز جمعه ۲۵ آبان در فروشگاه «دنيای ماه پيشونی» باغ كتاب تهران آغاز شد. اين پويش با همكاری و مشاركت دنيای ماه‌ پيشونی و جمعيت امام علی (ع) به مدت يك هفته، از بیست‌ و‌ پنجم  آبان تا يكم آذر در فروشگاه «دنيای ماه پيشونی» واقع در باغ كتاب تهران برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی دنيای ماه‌‌ پيشونی هدف از اين پويش ترويج كتابخوانی در بين كودكان كار و تلاش برای تغيير در آينده اين كودكان و تكميل كتابخانه‌های خانه‌های جمعيت امام علی (ع) است.

تماس با ما

برای تماس با ما ایمیل بزنید.

کلمه مورد نظر را وارد و دکمه اینتر را بزنید