آموزش استفاده مجدد از خمیربازی آرت لاین

خمیر بازی آرت لاین از آرد گندم و رنگ های خوراکی تهیه شده که هیچ گونه آسیب و حساسیتی برای کودکان به همراه ندارد و اگر کودک شما خمیر رو در دهانش گذاشت، نگرانی نداشته باشید.

توجه:
خمیربازی آرت لاین از آرد گندم و مواد طبیعی تهیه شده؛ بنابراین درهوای آزاد خشک می‌شود ولی با روش زیر میتوانیم آن ها رو به حالت اول برگردانیم.

وسایل مورد نیاز

• اسپری آب  • حوله

مرحله اول
خمیر بازی آرت لاین رو با آب اسپری کنید و ورز دهید.

مرحله دوم
حوله رو با آب اسپری کنید تا نم دار شود.

مرحله سوم
خمیر بازی آرت لاین رو داخل حوله نم دار قراردهید.

مرحله چهارم
حوله رو داخل کیسه قرار دهید و حداقل ۲ ساعت استراحت دهید.

مرحله پنجم
بعد از ۲ ساعت خمیر بازی آرت لاین نرم شده و به حالت عکس فوق درمی آید، سپس از حوله خارج کرده و ورز دهید.

مرحله ششم
خمیربازی آرت لاین دوباره به حالت اول برگشت؛ می‌توانید دوباره مجسمه خمیری درست کنید و لذت ببرید.

اگر میخواهید همیشه خمیرتان نرم باشد؛ پس از بازی درظرف بسته نگه داری کنید و در فضای آزاد به صورت طولانی مدت قرار ندهید.

سلامت کودکان اولویت ماست
آرت لاین برند ژاپنی

تماس با ما

برای تماس با ما ایمیل بزنید.

کلمه مورد نظر را وارد و دکمه اینتر را بزنید